NOTA LEGAL

El domini asmitec.com és propietat de l'empresa Assitència i Millora Tècnica Industrial, S.L. amb el CIF B-17542416, inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 1172, foli 90, full GI-21007, inscripció 2ª.El domicili de l'empresa és C/ Camí de la Creu, 3 17530 Campdevànol. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon (+34) (+34) 972 712 182 o en l'adreça de correu electrònic asmitec@asmitec.com La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel.lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense l'autorització expresa de ASMITEC, S.L.